PRÁNANADI® Egyesület
1039 Budapest, Madzsar József utca 22.
prananadiegyesulet@gmail.com

BELÉPÉSI NYILATKOZAT


Alulírott
Ez a mező automatikusan kiegészül majd az adatlap véglegesítésekor.
jelen belépési nyilatkozatom benyújtásával bejelenteni kívánom belépési szándékomat a PRÁNANADI® Egyesület (székhely és levelezési cím: 1039 Budapest, Madzsar József utca 22., nyilvántartási szám: 16-02-0001158, adószám: 18823291-1-42) tagjai közé, ezúton kérem az Egyesület Elnökségét, hogy a szervezet

/ tagjává szíveskedjen fogadni.*

A belépési nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetértek, annak Alapszabályát megismertem, elfogadom, annak tartalmával egyetértek, illetve az azokban foglalt rendelkezéseket magamra nézve kötelezőnek tekintem. Az Egyesület Alapszabályában az egyesületi tagok vonatkozásában meghatározott tagsági jogviszonyból származó jogokat tudomásul veszem, továbbá a tagsági kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
Kijelentem továbbá, hogy az Egyesület Közgyűlése által meghatározott egyesületi tagdíj megfizetését vállalom és azt az Alapszabályban rögzített határidőig megfizetem.

Hozzájárulok, hogy az Egyesület személyes adataimat a tagsági viszonnyal kapcsolatosan kezelje. Kérem, hogy az Egyesület a kapcsolatot az alább megjelölt e-mail címen tartsa velem.

Hozzájárulok, hogy az Egyesület részemre e-mail címemre hírleveleket és egyéb információs anyagokat küldjön.


Kelt: .........................................
............................................
aláírás
* Megfelelő bejelölendő. A rendes tag és a pártoló tag jogállása, jogai és kötelezettségei közötti különbségeket az Egyesület Alapító okirata tartalmazza, mely a prananadi.hu weboldal Egyesület menüpontjában olvasható. Az Egyesület rendtartása értelmében a kérelmeket a soron következő Elnökségi ülés bírálja el.
Név:
Születési név:
Születési hely:
Születési dátum:
Anyja neve:
Lakcím:
Értesítési cím:
Szig.sz.:
Telefonszám:
E-mail:


ELNÖKSÉG TÖLTI KI

Záradék:
Az egyesület elnöksége a fenti tagfelvételi kérelmet a mai napon elfogadta — nem fogadta el.

Budapest, ________________________________________________